„O projekcie z prasy lokalnej”

„O projekcie z prasy lokalnej”

Drukuj

Gmina Mielec partnerem w projekcie „Przede wszystkim jakość"

Gmina Wiejska Mielec została wybrana przez Związek Powiatów Polskich do grupy 10 samorządów w Polsce jako partner w projekcie „Przede wszystkim jakość”.

Projekt zostanie w całości sfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, a jego celem jest poprawa jakości usług świadczonych przez samorząd dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2013r. a wartość świadczonych usług i certyfikatów, które otrzyma Urząd Gminy wynosi 628 tys. zł.

W ramach projektu wykonane zostaną następujące działania;

- szkolenia z zakresu obsÅ‚ugi klienta  (psychologia skutecznego kontaktu),

- benchmarking dobrych praktyk (szybkie i skuteczne wykorzystywanie rozwiązań w innych jst bez zaangażowania czasowego),

- przygotowanie i wdrożenie metod badania satysfakcji klientów (badania nastrojów i opinii o poziomie funkcjonowania urzędu),

- wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego systemu zarządzania jakością ISO potwierdzonego certyfikacją niezależnej jednostki certyfikacyjnej odnośnie spełnienia międzynarodowych standardów,

- wdrożenie systemu samooceny pracowników metodą CAF,

- pomoc prawna dla samorządu w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego,

- cyfryzacja usług dzięki wykorzystaniu platformy ePUAP (eSEAP) – docelowo zakłada się, że wszystkie usługi będą dostępne również w sieci internet.

Kazimierz Gacek wójt Gminy Mielec - „Moim hasÅ‚em wyborczym byÅ‚o stworzenie przyjaznego urzÄ™du, wielu zarzucaÅ‚o mi, że dotychczasowa sytuacja pozostawia wiele do życzenia.  Na raz jednak wszystkiego nie da siÄ™ zrobić, ale stanowczość i konsekwencja  pozwolÄ… zrealizować ambitny cel. Ten projekt pozwoli  gminie dokonać dużego skoku cywilizacyjnego. Jakość obsÅ‚ugi powinna ulec poprawie o kilka klas, co jest ambitnym planem tej kadencji. DoÅ›wiadczenie i wiedza uzyskane w trakcie realizacji tego projektu bÄ™dÄ™ implementowaÅ‚ do pozostaÅ‚ych jednostek gminy;  GOPS-u, GZGK-u, SOKiS-u oraz do szkół.„

ŹródÅ‚o : http://www.wolamielecka.pl/aktualnoci-z-gminy/938-gmina-wiejska-mielec-partnerem-w-projekcie-przede-wszystkim-jakoq 

piątek, 14 grudnia 2012 15:44