Uchwały w sprawie opłat za przedszkola

Wpisany przez BS środa, 06 marca 2013 13:44
PDFDrukujEmail

Organ prowadzący przy ustalaniu opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty nie ma pełnej swobody w kształtowaniu jej wysokości. Prezentujemy ciekawy wyrok WSA w Warszawie.

 

Korespondencja wewnętrzna nie jest informacją publiczną

Wpisany przez BS środa, 27 lutego 2013 14:04
PDFDrukujEmail

Korespondencja, w tym także mailowa osoby wykonującej zadania publiczne, z jej współpracownikami nie jest informacja publiczną, nawet jeżeli w jakieś części dotyczy wykonywanych przez tę osobę zadań publicznych.

   

Nadużywanie wielkich liter w przez urzędy administracji publicznej

Wpisany przez BS środa, 27 lutego 2013 14:02
PDFDrukujEmail

Rada Języka Polskiego zwróciła uwagę problem ze stosowaniem wielkich i małych liter w informacjach urzędowych.

   

Rażąca przewlekłość postępowania

Wpisany przez BS środa, 20 lutego 2013 12:16
PDFDrukujEmail

Przejawem rażącej przewlekłości postępowania są: nieuzasadnione przerwy w działalności organu przy jednoczesnym braku powiadomienia stron o przyczynach przedłużenia terminu załatwienia sprawy, nieuzasadnione zawieszanie postępowania w sprawie, wystosowanie wezwania do usunięcia braków formalnych wniosku już po przystąpieniu do merytorycznej oceny wniosku oraz ignorowanie uwzględnianych przez organ odwoławczy zażaleń na niezałatwienie sprawy.
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 17 stycznia 2013 r. sygn. II SAB/Bk 63/12
Źródło: CBOSA

   

Absolutorium

Wpisany przez BS środa, 20 lutego 2013 11:16
PDFDrukujEmail

Prezentujemy ciekawy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 2011 r. sygn. I SA/Po 921/10. W tezach sąd punkt po punkcie wyjaśnia zasady udzielania absolutorium przez organ stanowiący oraz obala mity, które narosły przy stosowaniu w praktyce przepisów o absolutorium.

   

Strona 2 z 10

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>