Uzasadnienie prawne decyzji administracyjnej cz. 2

Wpisany przez BS poniedziałek, 28 maja 2012 13:11
PDFDrukujEmail

W przypadku gdy powołany przepis zawiera określenia nieostre lub może wystąpić wątpliwość co do jego interpretacji w uzasadnieniu prawnym decyzji administracyjnej warto powołać się na istniejąca literaturę przedmiotu (komentarze do ustaw, monografie, artykuły zamieszczane w wydawnictwach branżowych) oraz na orzecznictwo.

 

Gdy organ jest niewłaściwy w sprawie...

Wpisany przez BS piątek, 25 maja 2012 08:53
PDFDrukujEmail

Jeżeli organ do którego wniesiono podanie, jest niewłaściwy w sprawie, jest on zobowiązany do niezwłocznego przekazania podania do organu właściwego. Sformułowanie „niezwłocznie” nie oznacza, że przesłanie ma nastąpić natychmiast ale bez zbędnej zwłoki. Przekazanie podania następuje w formie postanowienia na które przysługuje zażalenie.

   

Śmierć strony w toku postępowania

Wpisany przez BS czwartek, 24 maja 2012 14:29
PDFDrukujEmail

Śmierć strony postępowania administracyjnego może w zależności od sytuacji skutkować zawieszeniem lub umorzeniem postępowania albo koniecznością zwrócenia się przez organ do sądu o ustanowienia kuratora spadku nieobjętego a w niektórych przypadkach wznowieniem zakończonego już postępowania.

   

Uzasadnienie prawne decyzji administracyjnej

Wpisany przez BS środa, 23 maja 2012 09:50
PDFDrukujEmail

Uzasadnienie prawne jest jednym z elementów uzasadnienia, w decyzji powinno znaleźć się po uzasadnieniu faktycznym. Kolejność jest ważna, oznacza bowiem, że organ najpierw ustalił okoliczności sprawy i do tych okoliczności zastosował odpowiednie przepisy prawa.

   

Skutki zamieszczenia informacji w BIP

Wpisany przez BS środa, 23 maja 2012 09:18
PDFDrukujEmail

Udostępnienie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej wyłącza obowiązek ponownego jej udostępnienia na wniosek zainteresowanego, nawet wówczas gdy udostępnienie informacji w Biuletynie nastąpiło już po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

   

Więcej artykułów…

Strona 9 z 10

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>