Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej

Wpisany przez BS środa, 18 lipca 2012 11:16
PDFDrukujEmail

KPA nie przesądza czy postępowanie w sprawie zmiany bądź uchylenia decyzji można wszcząć na wniosek czy z urzędu. W orzecznictwie istnieją rozbieżności co do tej kwestii. Z uwagi na brzmienie art. 61 §1 („Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu”) wydaje się, że obie formy inicjowania postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji są dopuszczalne.

 

Biuletyn "Wiem więcej - prawo" nr 2 - uzasadnienie decyzji

Wpisany przez BS wtorek, 10 lipca 2012 14:22
PDFDrukujEmail

Prawidłowo sporządzone uzasadnienia to - w przypadku niekorzystnego dla strony zakończenia sprawy administracyjnej – najważniejszy element decyzji. Celem uzasadnienia jest wyjaśnienie stronie pobudek jakimi kierował się organ rozpatrując sprawę. Treść uzasadnienia ma obrazować przebieg prowadzonego postępowania, w przypadku złożenia odwołania jest on podstawowym źródłem informacji o tym czy organ I instancji prawidłowo stosował przepisy proceduralne oraz czy prawidłowo zastosował przepisy prawa materialnego. Uzasadnienie sporządzane jest nie tylko dla strony ale również po to by w postępowaniu odwoławczym lub sądowoadministarcyjnym organ I instancji mógł pokazać, że nie naruszył prawa. Oddajemy w Państwa ręce drugi nr Biuletyny Wiem więcej - Prawo, w całości poświęcony zasadom uzasadniania decyzji administarcyjnych. 

   

Wymierzenie grzywny w KPA

Wpisany przez BS środa, 04 lipca 2012 09:45
PDFDrukujEmail

Wymierzenie grzywny za uchybienie obowiązkom administracyjnym w postępowaniu administracyjnym reguluje art. 88 KPA. Jej wymierzenie zależy od uznania organu ale pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki określone w powołanym przepisie. Ponadto wymierzając grzywnę należy mieć na uwadze zasady ogólne postępowania administracyjnego.

   

Jakość stanowienia prawa - informacja o zadaniu w Projekcie

Wpisany przez BS piątek, 29 czerwca 2012 10:22
PDFDrukujEmail

W załączniu przedstawiam prezentację dotyczącą planowanych w Projekcie działań na rzecz poprawy  jakości stanowienia prawa oraz prowadzonych postępowań administarcyjnych. 

   

Źródła informacji prawnej

Wpisany przez BS piątek, 29 czerwca 2012 10:16
PDFDrukujEmail

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Biuletynu "Wiem więcej - prawo" wydawanego w ramach projektu „Przede wszystkim jakość – poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania  i podniesienia kwalifikacji pracowników”. Łącznie zostaną wydane 24 numery Biuletynu, każdy poświęcony konkretnej tematyce. Celem biuletynu jest dostarczenie praktycznej wiedzy, przekazanej w sposób przystępny dla odbiorcy. Mamy nadzieję, że przekazane informacje okażą się przydatne w codziennej pracy. Motywem przewodnim pierwszego numeru są bezpłatne źródła informacji o obowiązujących przepisach.

   

Strona 7 z 10

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>