Obrót majątkiem powiatu - ważna uchwała SN

Wpisany przez BS środa, 19 grudnia 2012 10:08
PDFDrukujEmail

Do umowy darowizny nieruchomości stanowiącej własność powiatu, zawartej bez wymaganej do jej ważności zgody rady powiatu (art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.), ma zastosowanie art. 103 k.c.  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2012 r. z dnia 6 grudnia 2012 r. sygn. III CZP 76/12.

 

Upoważnienie do wydawania decyzji

Wpisany przez BS wtorek, 18 grudnia 2012 10:31
PDFDrukujEmail

 

 

Organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważniać pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

   

Protokół w toku postępowania

Wpisany przez BS wtorek, 18 grudnia 2012 10:19
PDFDrukujEmail

Organ administracji publicznej sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania, mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie. Oznacza to, że ustawodawca nie wskazał zamkniętego katalogu czynności, których przebieg powinien zostać utrwalony w protokole.

   

Informacja aby była publiczną musi być utrwalona

Wpisany przez BS wtorek, 18 grudnia 2012 09:42
PDFDrukujEmail

Dopóki określona informacja istnieje tylko w pamięci przedstawiciela władzy publicznej i nie została utrwalona w jakiejkolwiek formie, tak aby można było w sposób nie budzący wątpliwości odczytać jej treść, dopóty informacja taka nie ma waloru informacji publicznej.

   

Stwierdzenie nieważności decyzji - ważna uchwała NSA

Wpisany przez BS niedziela, 16 grudnia 2012 22:58
PDFDrukujEmail

Stwierdzenie nieważności decyzji, w oparciu o którą wydano inną przedmiotowo zależną decyzję, może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji zależnej na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, a nie do wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 8 K.p.a.

Uchwała NSA z dnia 13 listopada 2012 r. I OPS 2/12
źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

   

Strona 6 z 10

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>