Rada nie może ingerować w uprawnienia zarządu

Wpisany przez BS czwartek, 07 lutego 2013 08:33
PDFDrukujEmail

Ustalenie przez Radę Powiatu w uchwale o pomocy finansowej wzoru umowy stanowi ingerencję Rady w wyłączną kompetencję organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 października 2012 r. Nr 18/1282/2012.
Źródło: www.bip.poznan.rio.gov.pl

 

Opieka nad dziećmi do lat trzech - projekt zmiany ustawy

Wpisany przez BS czwartek, 07 lutego 2013 08:20
PDFDrukujEmail

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy  projekt o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

   

Poprawa warunków świadczenia usług przez JST – projekt założeń do ustawy

Wpisany przez BS czwartek, 07 lutego 2013 08:17
PDFDrukujEmail

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opracowało projekt założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany idą w ciekawym kierunku.

   

Zawiadamiając o likwidacji szkoły nie można pominąć rodziców uczniów ostatniej klasy

Wpisany przez BS wtorek, 15 stycznia 2013 12:08
PDFDrukujEmail

Z treści art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty wyraźnie wynika, że organ prowadzący jest zobowiązany do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów. W przepisie tym brakuje jakichkolwiek wyłączeń, dotyczących kręgu osób określonych przywołanym przepisem. Zawiadomienie rodziców o zamiarze likwidacji szkoły warunkuje prawidłowość całej procedury zmierzającej do likwidacji danej placówki. Rodzice wszystkich uczniów mają prawo- zagwarantowane postanowieniami ustawy o systemie oświaty- do uzyskania informacji o zamiarze likwidacji szkoły i to w terminie nie późniejszym, niż 6 miesięcy przed terminem likwidacji. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. III SA/Gd 656/12. Uwaga! Orzeczenie nieprawomocne.

   

Oznaczenia przepisów i ich systematyzacja w aktach prawa miejscowego

Wpisany przez BS poniedziałek, 07 stycznia 2013 22:30
PDFDrukujEmail

Podstawową jednostką redakcyjną  w akcie prawa miejscowego jest paragraf. Paragraf ujmuje samodzielną myśl i podobnie jak artykuł w ustawie powinien być w miarę możliwości jednozdaniowy. Jeżeli samodzielną myśl wyraża zespół zdań, dokonuje się podziału paragrafu na ustępy. Podział na ustępy wprowadza się także w przypadku, gdy między zdaniami wyrażającymi samodzielne myśli występują powiązania treściowe, ale treść żadnego z nich nie jest na tyle istotna, aby wydzielić ją w odrębny paragraf.

   

Strona 5 z 10

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>