Szkolenie w Urzędzie Miasta Parczew (21 czerwca 2013 r.)

Szkolenie w Urzędzie Miasta Parczew (21 czerwca 2013 r.)

PDFDrukujEmail


Szkolenie, które miało miejsce w Urzędzie Miasta Parczew dnia 21 czerwca (Piątek) bieżącego roku, było ostatnim (zamykającym) z serii szkoleń dotyczących Benchmarkingu dobrych praktyk w zakresie obsługi klienta, prowadzonych przez dr Antoniego Bartosza.

Poniżej przypominamy czego dotyczyły ów szkolenia (ogólny program, cele i korzyści)

 

Program szkolenia

 

Moduł podstawowy (4 bloki z przerwami):

Tytuł szkolenia: „Moje miejsce”

Charakter zajęć – warsztatowy (sesje wspólne, jak i praca w podgrupach)

Punkt wyjścia: „Prawdziwych, trwałych, rozwijających się enklaw modernizacji nie da się narzucić z zewnątrz. Najmądrzejszy nawet ekspert nie jest w stanie dokonać tego, co może zrobić jednostka, która wyczuwa społeczność, żyje jej życiem, umie rozwijać jej własny potencjał, tak aby powstał kapitał podmiotowości.”


 1. Celem zajęć jest wpierw dobre bycie razem, co jest podstawą dobrej komunikacji i zalążkiem porozumienia dla spraw istotnych.
 2. Przyjrzymy się swoim rutynowym odruchom i wzmocnimy przekonanie, że niemożliwe może stać się możliwym.
 3. Zainteresuje nas świat najbliższej okolicy zobaczony z pozytywnej perspektywy.
 4. Różnorodność form szkoleniowych ma sprawić, że odświeży się nasze spojrzenia na siebie i rzeczywistość (formami tymi będą m.in. film, wspólne studium tekstu o współczesnym świecie, muzyka, mapa myśli, gry, ćwiczenia na rozwiązywanie sytuacji z pozoru nierozwiązywalnych).
 5. W perspektywie długofalowej chodzi o nabranie dystansu i popatrzenie od nowa na to, co robimy, dla kogo robimy i po co. Podobne podejście ma szansę zdynamizować motywacje i wzbudzić chęć poszukiwania nowej jakości pracy. Urząd to przede wszystkim ludzie. Od ich całościowej postawy zależy, czy będą doskonalić cel i metody pracy, jak i poszukiwać nowych mechanizmów dla rozwoju mieszkańców, którym służą.

 

Moduł systematyzujący (1 blok):

Tytuł szkolenia: „Urząd samorządowy podmiot i przedmiot benchmarkingu”

Charakter zajęć - prezentacja/wykład


 1. Prezentacja katalogu dobrego rządzenia
 2. Urząd samorządowy jako obiekt benchmarkingu
 3. Obiekty benchmarkingu w urzędzie
 4. Sfera dobrych praktyk
 5. Nowe nośniki replikacji dobrych praktyk – film szkoleniowy
 6. Ankieta pozycjonująca JST - omówienie

 

Ankieta pozycjonująca – diagnostyka stanu (samodzielna praca grupy)

Ankieta pozwoli określić kierunki badania stanu zaawansowania Państwa Urzędów w zakresie funkcjonowania oraz replikacji dobrych praktyk w oparciu o doświadczenia innych samorządów (benchmarking). Pakiet zagadnień ma charakter ogólny i oparty jest na Katalogu Dobrego Rządzenia (GOOD GOVERNANCE). W oparciu o Państwa wskazania opracowana zostanie diagnoza stanu replikacji dobrych praktyk na przykładzie 10 samorządów biorących udział w projekcie Przed Wszystkim Jakość.

Zawartość Merytoryczna Szkolenia:

Założenia szkoleniowe rozwinięte zostały w dwóch obszarach. Obszar pierwszy (moduł podstawowy) nakierowany jest na budowanie perspektyw rozwoju społeczności lokalnej, z akcentem na rozwój osobisty. Szczególnie w czasach kryzysu warto wzmacniać pozytywne aspiracje, które dynamizują pracę. Pomimo niecodziennych wyzwań możemy osiągać cele wybitne, uzupełniając się nawzajem i kompensując własne słabości. Obszar drugi (moduł systematyzujący) – potraktowany został informacyjnie i dotyczy zagadnień o charakterze definicyjnym z zakresu stosowania benchmarkingu z uwzględnieniem specyfiki i charakteru beneficjentów szkolenia tj. jednostek samorządu terytorialnego.

Cele I Korzyści Szkolenia:

 1. Wprowadzenie pojęć z zakresu stosowania metody benchmarkingu do obszaru realizacji zadań związanych
 2. z funkcjonowaniem urzędu administracji publicznej.
 3. Metody replikacji praktyki doskonalenia zarządzania w JST.
 4. Rozpoznanie obszarów czerpania wiedzy dla doskonalenia metod pracy w wymiarze indywidualnym (stanowisko pracy) oraz organizacyjnym (urząd).
 5. Dostarczenie narzędzi, nauka nowych umiejętności oraz zachowań ułatwiających poszukiwanie kierunków zmian oraz podejmowanie działań poprawiająjakość funkcjonowania pracownika samorządowego.

Korzyści Dla Państwa Organizacji:

 1. Motywowanie pracowników.
 2. Wzbogacenie wiedzy pracownikóo dostępnych narzędziach doskonalenia pracy.
 3. Pozycjonowanie organizacji w kontekście implementacji założeń „dobrego rządzenia”.

poniedziałek, 03 marca 2014 09:38