Szkolenie w Przemyślu (12.04.2013)

Szkolenie w Przemyślu (12.04.2013)

PDFDrukujEmail

W dniu 12 kwietnia 2013 roku pracownicy Urzędu Gminy Przemyśl uczestniczyli w kolejnym cyklu szkoleniowym zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich. W tzw. „warsztatach roboczych” omówiono szczegółowo następujące tematy:

 

 

  • Warsztat „Moje miejsce – firma”.
  • Warsztat „Moje miejsce – potencjał”.
  • Warsztat „Moje miejsce – korzenie”.
  • Warsztat „Moje miejsce - mÄ…drość wyborów”.
  • Benchmarking dobrych praktyk w zakresie obsÅ‚ugi klienta i podnoszenia jakoÅ›ci obsÅ‚ugi w urzÄ™dzie samorzÄ…dowym.

 

Szkolenie firmował Pan Dr. Antoni Bartosz.

(fotografie ze szkolenia można obejrzeć w zakładce: „Galeria zdjęć”)

Wójt Gminy Przemyśl Pan Witold Kowalski zawarł w dniu 25.04.2012 r. Umowę z Związkiem Powiatów Polskich, na mocy której określono zasady współpracy przy realizacji projektu:

Przede wszystkim jakość – poprawa jakości usług świadczonych przez Gminę Przemyśl, dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.05.02.01-00-035/11.

Głównym celem udziału w Projekcie jest: wprowadzenie gruntownych usprawnień w Urzędzie Gminy Przemyśl w zakresie: zarządzania, jakości świadczonych usług, obsługi klienta, kwalifikacji pracowników oraz budowania społeczeństwa informatycznego jak również zdobycie Certyfikatu ISO 9001

Źródło: gminaprzemysl.home.pl