Regulamin przewozu osób nie jest aktem prawa miejscowego

PDFDrukujEmail

Regulamin przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym nie może mieć charakteru aktu prawa miejscowego, skoro ten jednorodny treściowo akt może być opracowany zarówno przez podmiot władzy publicznej, jakim jest w pewnych sytuacjach operator, jak i przez podmioty gospodarcze, świadczące usługi transportowe.

Nie można zatem przyjąć, że regulamin będzie miaÅ‚ charakter aktu prawa miejscowego, gdy uchwali go rada gminy, a nie bÄ™dzie miaÅ‚ takiego charakteru, gdy uchwali go operator lub przewoźnik. SÄ…d stwierdza zatem, że przedmiotowy regulamin należy zakwalifikować do kategorii ogólnych warunków umów wydawanych w ramach masowego Å›wiadczenia usÅ‚ug, obowiÄ…zujÄ…cy w rozpatrywanej sprawie w zakresie usÅ‚ug Å›wiadczonych w publicznym osobowym transporcie zbiorowym na terenie gminy, opracowany na podstawie ustawowego przepisu szczególnego, którym jest art. 46 ust. 1 pkt 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012 r. sygn. III SA/Wr 163/12Â

Źródło http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9DE10B9F86