Rażąca przewlekłość postępowania

PDFDrukujEmail

Przejawem rażącej przewlekłości postępowania są: nieuzasadnione przerwy w działalności organu przy jednoczesnym braku powiadomienia stron o przyczynach przedłużenia terminu załatwienia sprawy, nieuzasadnione zawieszanie postępowania w sprawie, wystosowanie wezwania do usunięcia braków formalnych wniosku już po przystąpieniu do merytorycznej oceny wniosku oraz ignorowanie uwzględnianych przez organ odwoławczy zażaleń na niezałatwienie sprawy.
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 17 stycznia 2013 r. sygn. II SAB/Bk 63/12
Źródło: CBOSA