Usuwanie danych osobowych z dokumentów z informacją publiczną

PDFDrukujEmail

Jeden z regionalnych portali internetowych poinformował o przypadku udostępnienia w BIP starostwa powiatowego protokołu z kontroli skarbowej. Protokół zawierał również imiona i nazwiska niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Przypomnijmy, że ustawa o dostępie do informacji publicznej zobowiązuje do zamieszczania na stronie BIP danych publicznych, w tym dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.

Z drugiej jednak strony w art. 5 ust. 2 tej samej ustawy wskazuje, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej. Powołany przepis został zamieszczony w przepisach ogólnych ustawy, zatem ma zastosowanie zarówno w przypadku udostępniania informacji publicznej na wniosek jak i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powszechnie akceptowaną praktyką jest w takim przypadku anonimizacja danych osobowych tj. usunięcia danych osobowych z dokumentu będącego nośnikiem informacji publicznej (na możliwość taką wskazano m.in. w wyroku WSA w Warszawie z dnia 20 listopada 2012 r. sygn. II SA/Wa 1532/12). Dotyczy to nie tylko protokołów z kontroli ale również innych dokumentów np. akt postępowań administracyjnych czy uchwał (tutaj polecam lekturę ciekawego orzeczenie WSA w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. sygn. II SA/Wa 1828/11). 

W powołanej na wstępie sprawie doszło do ujawnienia danych wrażliwych osób prywatnych (informacji o stanie zdrowia). Należy jednak zauważyć, że ustawa o dostępie do informacji publicznej mówi o ochronie prywatności, zatem powołane wyżej zasady będą miały zastosowanie również do tzw. zwykłych danych osobowych.

W każdym urzÄ™dzie powinien być powoÅ‚any administartor bezpieczeÅ„stwa informacji (ABI). Jeżeli pracownik odpowiedzialny za udostÄ™pnianie danych w BIP ma watpliwoÅ›ci czy dane informacje publikować w BIP powinien zwrócić siÄ™ o konsultacjÄ™ w tej sprawie wÅ‚aÅ›nie do ABI. Również Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) na nadsyÅ‚ane do Biura GIODO pytania udziela pisemnych wyjaÅ›nieÅ„ zwiÄ…zanych ze stosowaniem przepisów dotyczÄ…cych ochrony danych osobowych. Ważne jest, aby problem zostaÅ‚ precyzyjnie opisany, w korespondencji zawarte byÅ‚y podstawowe informacje o nadawcy, takie jak: imiÄ™ i nazwisko, adres, dane kontaktowe, list byÅ‚ podpisany. Pytania można przesyÅ‚ać elektronicznie na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub listownie na adres Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.