Rada nie może ingerować w prawnienia zarządu

Rada nie może ingerować w prawnienia zarządu

PDFDrukujEmail

Ustalenie przez Radę Powiatu w uchwale o pomocy finansowej wzoru umowy stanowi ingerencję Rady w wyłączną kompetencję organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 października 2012 r. Nr 18/1282/2012.
Źródło: www.bip.poznan.rio.gov.pl