Poprawa warunków świadczenia usług przez JST – projekt założeń do ustawy

PDFDrukujEmail

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opracowało projekt założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany idą w ciekawym kierunku.

Po pierwsze resor proponuje zmianÄ™ modelu funkcjonowania jednostek organizacyjnych JST poprzez:

    - wprowadzenie możliwości wykonywania zadań OPS i PCPR przez odpowiednio urzędy gmin i starostw powiatowych;
    - wprowadzenie możliwości łączenia różnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w jednej jednostce organizacyjnej;
    - wprowadzenie możliwości prowadzenia gminnej działalności kulturalnej dodatkowo w formie wspólnej jednostki organizacyjnej gmin;
    - stworzenie możliwości wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną;
    - wprowadzenie możliwości organizowania działalności kulturalnej dodatkowo w formie jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego;
    - wprowadzenie możliwości tworzenia przez JST jednostek organizacyjnych do wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych;
    - wprowadzenie możliwości powierzenia kierownikowi samorządowej jednostki organizacyjnej utworzonej do obsługi finansowej zadań głównego księgowego jednostki organizacyjnej.

Kolejna grupa zmian dotyczy uproszczenia procedury tworzenia związków JST, zmiany statutu oraz likwidacji związku. Projektodawcy chcą również wprowadzenia instytucji związków powiatowo-gminnych.

Odrębną grupę propozycji stanowią rozwiązania mające na celu większe zachęcenie JST do łączenia się.

Ostatnia grupa propozycji dotyczy zmian w konkretnych ustawach, w szczególności aktach kształtujących dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt dostępny jest na stronie http://legislacja.rcl.gov.pl/