W skrócie

W skrócie

PDFDrukujEmail

 â€žPrzede Wszystkim Jakość” jest dynamicznym projektem pozwalajÄ…cym w stosunkowo krótkim czasie dokonać modernizacji UrzÄ™du we wszystkich najważniejszych obszarach funkcjonowania. Pozwala stać siÄ™ równorzÄ™dnym partnerem europejskich jednostek samorzÄ…du terytorialnego. Projekt obejmuje poprawÄ™ zarzÄ…dzania dziÄ™ki wdrożeniu systemu zarzÄ…dzania jakoÅ›ciÄ… wg normy ISO 9001 wzbogaconej o system samooceny CAF, certyfikacjÄ™ systemu, poprawÄ™ odbioru UrzÄ™du w oczach spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnych dziÄ™ki szkoleniom psychologicznym, wymianie dobrych praktyk i wykorzystaniu metod badania satysfakcji klienta, pomoc prawnÄ… dla samorzÄ…dów, a także pomoc w cyfryzacji usÅ‚ug dziÄ™ki wykorzystaniu platformy EPUAP. W ten sposób projekt trafia w oczekiwania jakie w obecnej chwili wÅ‚adza centralna pokÅ‚ada w jednostkach samorzÄ…dowych. Projekt jest tak skonstruowany aby ograniczyć zaangażowanie czasowe poszczególnych pracowników do niezbÄ™dnego minimum.

WiÄ™cej informacji na temat projektu w zakÅ‚adce: „o projekcie”