'Podejdź do problemu kreatywnie

PDFDrukujEmail

Żeby sprostać oczekiwaniom obywatela czasami trzeba bardziej kreatywnie podchodzić do wykonywanych obowiązków. System prawny w jakim funkcjonujemy ma charakter abstrakcyjny, co oznacza, że mogą zdarzyć się indywidualne sytuacje, co do załatwienia których przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi.

Kreatywność nie oznacza łamania prawa ale wykorzystanie możliwości jakie ono daje w celu załatwienia sprawy wniesionej przez obywatela. W jednej ze spraw rozpatrywanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny znalazło się stwierdzenie, że cyt. „ponieważ skarżący nie ponosi odpowiedzialności za powstałe okoliczności, nie można go pozostawiać samemu sobie. Obowiązkiem organów orzekających w sprawie było znalezienie rozwiązania pozwalającego na zaspokojenie słusznego interesu skarżącego w sposób nie godzący w interes publiczny” (WSA w Lublinie w wyroku z dnia 10 lutego 2011 r. sygn. III SA/Lu 439/10 CBOSA). Sprawa dotyczyła wyrejestrowania samochodu. Sąd wskazał, że jeżeli w sprawie nie może znaleźć art. 79 ust. 1 pkt 1 organ powinien rozpatrzyć możliwość zastosowania art. 79 ust. 1 pkt 5.

Kilka praktycznych porad:


  • Nie sugeruj się sposobem załatwienia sprawy wskazanym przez stronę. Strona chce osiągnąć jakiś cel (np. będzie to umorzenie zaległości, zarejestrowanie samochodu, uzyskanie pozwolenia na budowę itp.) i z reguły nie obchodzi jej w jaki sposób organ zamierza doprowadzić do tego doprowadzić.
  • Niektóre sprawy nie mogą być załatwione na drodze administarcyjne ale strona może osiągnąć swój cel w inny sposób (np. na drodze cywilnej). Jeżeli wydajesz decyzję odmowną lub umarzasz postepowanie zastanów się czy istnieje inny sposób na to by obywatel osiągnął swój cel. Jeżelitakzamieść informacje o tym w uzasadnieniu prawnym.
  • Telefon do przyjaciela. Warto zasięgać informacji od kolegów z innych urzędów. Wśród urzędników wciąż mało popularne jest tworzenie internetowych forów dyskusyjnych poświęconych danej branży, a jest to bardzo przydatne narzędzie nie tylko do poszukiwania odpowiedzi na pytania ale również do podnoszenia swojej wiedzy zawodowej.